download สมุดเยี่ยมชม เว็บบอร์ด ติดต่อสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง แผนผังเว็บไซต์
 
 
     กิจกรรมส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่
(นาแปลงใหญ่) ของหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 3 โดยสาธิต
การทำปุ๋ยหมัก และการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ
     ณ บ้านนางเหลียว หมู่ 4 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560
    รายละเอียด  
     กิจกรรมจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ปี 2560 ในพื้นที่
อ.แม่ทะ ของหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 5 โดยมีจัดนิทรรศการ
ด้านการพัฒนาที่ดิน ฯ
     ณ โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560
    รายละเอียด  
     หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 5 ร่วมกับคณะติดตามตรวจสอบ
การดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้
ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
     ณ พื้นที่ ต.สันดอนแก้ว , ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560
    รายละเอียด  
     นายพิทโยธร ไวทยาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนา
ที่ดินลำปาง พร้อมคณะ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ
"5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง"
     ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านป่าเหียง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560
    รายละเอียด
     กิจกรรมรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ปี 2560 ในโครงการ
"แปดล้านกล้าหญ้าแฝก น้อมเกล้าถวายพ่อแห่งแผ่นดิน"
ของหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 3
     ณ ห้วยลึก บ้านสบปุง หมู่ 3 ต.ท่าผา อ.เกาะคา
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560
    รายละเอียด 
     กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560
โดยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ร่วมกันปลูกต้นไม้
ภายในบริเวณสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง
     ณ สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
    รายละเอียด
     โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
ของหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 3 โดยพบปะหารือแนวทางการ
ขับเคลื่อนโครงการฯ สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
     ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560
    รายละเอียด
 
     นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมการประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม เมืองทองธานี กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560   รายละเอียด
     นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ
ประชุมเปิดการตรวจสอบโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด
(ปอเทือง) ของกรมพัฒนาที่ดิน ที่ดำเนินการในปี 2560

     ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560   รายละเอียด
     นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีด้านบริหาร
เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

     ณ ลานเอนกประสงค์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2560   รายละเอียด
ข่าวสารกรมพัฒนาที่ดินทั้งหมด >>>
คลิปด้านการพัฒนาที่ดินทั้งหมด >>>
ซุปเปอร์ พด.1 ซุปเปอร์ พด.2 ซุปเปอร์ พด.3 ซุปเปอร์ พด.6
สารเร่ง พด.7 สารเร่ง พด.9 จุลินทรีย์ พด.11 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12
ใบขอรับสารเร่ง พด. Windows Media Players
ใบขอรับกล้าหญ้าแฝก WinRar
ใบขอรับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง WinZip
ใบขอรับเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด Adobe Acrobat
ใบขอรับสารปรับปรุงบำรุงดิน CPE 17 Autorun Killer
ใบขอขุดแหล่งน้ำในไร่นาฯ FoxitReader
ถ่านหินลือชา  รถม้าลือลั่น  เครื่องปั้นลือนาม  งามพระธาตุลือไกล  ฝึกช้างใช้ลือโลก
รถม้าเมืองลำปาง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดเจดีย์ซาวหลัง วัดพระแก้วดอนเต้า
เขื่อนกิ่วลม วัดพระธาตุจอมปิง อุทยานแห่งชาติแม่วะ
พิกัดที่  E 533321   N 2025509
อำเภอห้างฉัตร
อำเภอแจ้ห่ม
อำเภอเกาะคา
อำเภอแม่เมาะ
อำเภอแม่พริก
อำเภอแม่ทะ
อำเภอเมือง
อำเภอเมืองปาน
อำเภองาว
อำเภอเสริมงาม
อำเภอสบปราบ
อำเภอเถิน
อำเภอวังเหนือ
 
Web Counter