บุคลากรประจำสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง

 

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง

 

หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1
หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 2
หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 3
หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 4

 

หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 5
หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 6
หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 7
หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 8