สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบฟอร์ม สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือนกุมภาพันธ์)

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบฟอร์ม สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือนมกราคม)

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบฟอร์ม สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (เดือนกรกฎาคม)

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบฟอร์ม สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (เดือนมิถุนายน)

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบฟอร์ม สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (เดือนเมษายน)

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบฟอร์ม สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (เดือนมีนาคม)

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบฟอร์ม สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (เดือนกุมภาพันธ์)

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบฟอร์ม สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (เดือนมกราคม)

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบฟอร์ม สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม (10 มี.ค.60)

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบฟอร์ม สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2560 (10 ก.พ.60)

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบฟอร์ม สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2559 (8 ม.ค.59)

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบฟอร์ม สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2558 (21 ก.ย.58)