สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2559 ณ บ้านต้นฮ่าง อำเภอวังเหนือ
 (ข่าวจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง )  
รายการวิทยุ "ฟังดู รู้ดิน กับพัฒนาที่ดิน" ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.30 - 14.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดลำปาง กรมประชาสัมพันธ์  คลื่นความถี่ 97.0 MHz.  
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน  ปี 2559  จังหวัดลำปางในพื้นที่อำเภอวังเหนือ  ดังนี้
 (ข่าวจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง )  
โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน  ปี 2558  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ  จังหวัดลำปาง
 (ข่าวจากหนังสือพิมพ์เขลางค์โพสต์  ฉบับวันที่ 8 - 14 มกราคม 2558)     
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน  ปี 2558  พื้นที่อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง 
 (ข่าวจากหนังสือพิมพ์เขลางค์โพสต์  ฉบับวันที่ 8 - 14 มกราคม 2558)     
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน  ปี 2555  จังหวัดลำปางในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ  ดังนี้
 (ข่าวจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง )
โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา  ณ ริมฝั่งแม่น้ำวัง
บ้านสบฟ้า  หมู่ 7 , บ้านวังสัก  หมู่ 10  ต.แจ้ห่ม  อ.แจ้ห่ม    (ข่าวจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง)
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง แจกฟรีปุ๋ยอินทรีย์น้ำ และสารเร่ง พด. ต่าง ๆ ติดต่อขอรับได้ในวันและเวลาราชการ เพื่อความสะดวกกรุณานำ
บัตรประจำตัวประชาชนมาติดต่อในการขอรับด้วยครับ
ทางเลือกของหมอดินเมืองรถม้า วิชัย โชติญาณนนท์  ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงดิน เพิ่มผลผลิตปลูกสบู่ดำ    รายละเอียด
นายศรีวรรณ สอนดี  หมอดินอาสาประจำตำบลนิคมพัฒนา  อ.เมือง  จ.ลำปาง   คลิ๊กดูภาพประกอบ  
อนามัยดินแห่งแรกของประเทศไทย