(ข่าวจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง)
โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา  
ณ ริมฝั่งแม่น้ำวัง  บ้านสบฟ้า  หมู่ 7 , บ้านวังสัก  หมู่ 10  ต.แจ้ห่ม  อ.แจ้ห่ม   
วันที่  8  ธันวาคม  2554จากหนังสือพิมพ์ลำปางนิวส์
ฉบับวันที่  15 - 22  ธันวาคม  2554

จากหนังสือพิมพ์ลำปางทูเดย์
ฉบับวันที่  16 - 22  ธันวาคม  2554

จากหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์
ฉบับวันที่  16 - 22  ธันวาคม  2554

จากหนังสือพิมพ์มิติเหนือ
ฉบับวันที่  16 - 22  ธันวาคม  2554

จากหนังสือสยามมวลชน
ฉบับวันที่  11 - 20  ธันวาคม  2554