มหัศจรรย์กรมพัฒนาที่ดิน  
  การแปลงขยะให้เป็นทอง  
 
การบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นจากเศษอาหารเหลือทิ้ง  
  การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงบำรุงดินในแนวทางยั่งยืน  
  การผลิตปุ๋ยหมักจากสารเร่ง พด.1  
  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากสารเร่ง พด.2  
  การผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืชจากสารเร่ง พด.7  
  การใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน  
  การไถกลบตอซังเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุและจุลินทรีย์ดิน  
 
การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชจากสารเร่ง พด.3  
 
การใช้พืชสมุนไพรกำจัดแมลงศัตรูพืช  
 
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดิน โดยใช้สารเร่ง พด.  
 
ผลของการใช้น้ำส่าเบียร์ต่อการย่อยสลายกากอ้อย