นายสถาพร​ ใจอารีย์​ รองอธิบดีกรมพัฒนา​ที่ดิน​ เป็นประธานเปิดงาน วันหมอดินอาสา​( LDD Volunteer​ Soil​ Doctor Day)​ ประจำปี​ 2565
โดยมีนายถาวร​ มีชัย​ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต​ 6 , นายพัฒนา​ อภิญดา​ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง​
นายสุชาติ​ เหรียญทอง​ ผู้อำนวยการสถานี​พัฒนา​ที่ดิน​ลำ​ปาง​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ร่วมกิจกรรม เพื่อเชิดชูเกียรติหมอดินอาสา
โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อสร้างความรับรู้ให้แก่หมอดินอาสาให้มากที่สุด​ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม 3 แห่ง​ ดังนี้​ โรงเรียนเมืองปานวิทยา​
หมอดินอาสาเข้าร่วมกิจกรรม​ จำนวน​ 43 ราย​ , ศูนย์​เพิ่มประสิทธิภาพ​การผลิต​​สินค้า​เกษตร​(ศพก.)​ วังเหนือ​ หมอดินอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน​ 69 ราย​
และ​สำนักงานเทศบาลตำบลหลวงใต้​ หมอดินอาสาเข้าร่วมกิจกรรม​ จำนวน​ 68 ราย​ รวมหมอดินเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น​ 180 ราย
(วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565)