โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต
โดยสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 32


ณ สโมสรค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ตำบลพิชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง
วันที่  22  สิงหาคม  2557