สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของหมอดินอาสาที่เสียชีวิตนายพิทโยธร ไวทยาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง
มอบเงินช่วยเหลือกองทุนหมอดินอาสาให้กับนางคล้าย จงกล ภรรยาของ นายคำ จงกล
หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน บ้านสบปาน ม.7 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
จำนวนเงิน 12,000.- บาท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554
ณ สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง